Rock-musiikista

Tarkastelussa Indie-musiikki ja sen kehitys

Indie-musiikilla viitattiin alun perin valtavirtaa ja kaupallisuutta vieroksuviin levytyksiin ja muusikoihin. Erittäin indietä on tuottaa musiikkinsa itse ja pysytellä kaukana suurista tuotantoyhtiöistä. Nykyisin käsite on laajempi, ja sillä kuvaillaan usein tietynlaista musiikkia soittavia yhtyeitä, välittämättä niinkään musiikin kaupallisuusasteesta. Indie-käsitteen alkuperä on englannin kielen sanassa independent, suomeksi itsenäinen tai riippumaton. Tämä kuvastaakin hyvin ideologiaa indien synnyn taustalla. Keskeinen ajatus indie-musiikkipiireissä on tee-se-itse-asenne. Hyvää musiikkia voidaan luoda puitteista riippumatta, vaikka autotallissa.

Indie-musiikin voidaan katsoa lähteneen kehittymään 1950-luvulla, joskin suosioon se alkoi nousta vasta 1970-luvulla. Indie yhdistetään usein underground-aatteeseen, ja yhtäläisyyksiä löytyykin. Moni indie-musiikista kiinnostunut pitää myös undergroundista, mutta indie on suuntauksena huomattavasti laajempi ja epäyhtenäisempi. Yhteistä näille on erityisesti valtavirran vieroksuminen, ja undergroundia voidaankin suomeksi kutsua vastakulttuuriksi. Indie-musiikki voidaan jakaa kahteen pääalaryhmään: indie rockiin ja indie popiin. Kumpikin genre eroaa huomattavasti toisistaan, joskin osa artisteista voidaan lajitella molempiin kategorioihin.

Indie rock

Indie rockin voidaan katsoa syntyneen Iso-Britanniassa 1970-luvulla, ja se on vielä tänäkin päivänäkin suosittu musiikkilaji, joskin hyvin eri muodossa. Indie rock on yksi vaihtoehtorockin, alternativen, alalajeista. Indie-rokkareiden keskuudessa vallitsee hieman erimielisyyttä siitä, mitä indie rockiksi voidaan laskea. Alun perin indie rockia katsottiin edustavan yhtyeet, jotka julkaisevat materiaaliaan omakustanteina tai pienten, riippumattomien levy-yhtiöiden kautta. Genre on kuitenkin koko ajan laajentumaan päin, ja hyvinkin kaupallisesti menestyneiden yhtyeiden musiikkia voidaan musiikkityylin perusteella kutsua indie rockiksi.

Indiestä alkoi 2000-luvulla kehittyä osa valtavirtakulttuuria, mitä se alun perin syntyi vieroksumaan. 2000-luvulla musiikkiteollisuudessa tapahtui suuria muutoksia erityisesti internetin suosion ja teknologian nopean kehityksen kautta, ja tämä on mahdollistanut indie-bändien suosion räjähdysmäisen kasvun. Omakustanteiden julkaisu ja levitys on entistä helpompaa. Kuka tahansa voi ladata musiikkiaan internettiin, täysin ilmaiseksi. Tunnetuimpia indie rock-yhtyeitä ovat muun muassa The Strokes, The Hives ja The White Stripes. Indie rock jakaantuu myös moniin alagenreihin, joita ovat esimerkiksi post-punk ja shoegazing.

Indie pop

Indie pop on toinen indie-musiikin alalajeista. Sen voidaan katsoa syntyneen 1970-luvun loppupuoliskolla myöskin Iso-Britanniassa. Musiikkityylinsä puolesta se sisältää paljon viittauksia 1960-luvun poppiin rämisevine kitaroineen. Indie pop on kitarapoppia tee-se-itse-asenteella varustettuna ja eroaa melko selvästi valtavirtapopista. Verrattuna indie rockiin, se on melodisempaa ja hyväntuulisempaa, sisältäen vähemmän angstia. Indie popin voidaan katsoa lähteneen kehittymään post-punkista. Skotlanti oli erityisen merkittävä alue indie popin kehityksen kannalta, ja monet tunnetuimmat indie pop-yhtyeet syntyivät siellä.

Indie popilla on myös omat alalajinsa, ja niitä ovat muun muassa chamber pop ja twee pop. Kuten indie rock, on indie popkin laajentunut paljon viime vuosikymmenen aikana, ja indie popiksi luokitellaan yhä kaupallisempia yhtyeitä. Verrattuna indie rockiin, ei indie pop ole kuitenkaan saavuttanut samanlaista suosiota ja kehittynyt niin vahvasti omaksi musiikkityylikseen. Indie popissa voi kuulla vaikutteita erityisesti 1960-luvun psykedeelisestä musiikista. Tunnettuja indie pop-yhtyeitä ovat muun muassa Belle & Sebastian ja Foster the People.

Indie Suomessa

Indie-musiikin kehitykselle ovat tärkeitä paikalliset indie-scenet, ja luonnollisesti Suomessakin niitä on ollut ja on tänäkin päivänä. Suomi tunnetaan hevimaana, mutta tilaa vaihtoehtoisemmalle rockille ja popillekin löytyy. Tunnettuja suomalaisia indie-artisteja ja -yhtyeitä ovat esimerkiksi Risto, Pariisin Kevät, Cats on Fire, Damn Seagulls, Jaakko Eino Kalevi, Satellite Stories ja 22 Pistepirkko. Tarjolla on laajasti eri tyyppistä musiikkia indien laidasta laitaan, indie popista indie rockiin. Suomalaisia indie-artisteja on listattu muun muassa Last.fm-sivustolla.

Suomalaiset indie-yhtyeet ovat saavuttaneet suosiota myös maailmalla, ja tätä auttaa varmasti se, että suuri osa suomalaisista indie-yhtyeistä luo sanoituksia musiikilleen pääsääntöisesti englanniksi. Etäisyys muusta maailmasta ei enää haittaa, kun musiikkiaan voi levittää ja julkaista helposti netissä. Vahvasti indieen yhdistettyjä levy-yhtiöitä Suomessa ovat muun muassa Playground Music, Soliti, Svart ja Solina. Suomessa on myös paljon indie-musiikkiin liittyviä yhdistyksiä. Suosittuja indie popin alalajeja maassamme ovat muun muassa dream pop, lo-fi ja melankolinen shoegazing.

Mikä selittää indie-musiikin suosion?

Indie-musiikki on vahvasti yhteydessä nuorisokulttuuriin ja oman identiteetin hakemiseen. Indie-kulttuuri tukee yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta ja pyrkii erottautumaan valtavirrasta, mikä vetoaa moneen nuoreen. Kun ollaan riippumattomia levy-yhtiöiden vaatimuksista ja rajoitteista, luovuus on helpompi päästää valloilleen. Tämä selittää myös indie-musiikin nopean kehityksen, alati syntyvät alalajit ja kokeilevuuden. Nyt internetin aikakautena oman musiikin julkaiseminen ja jakaminen on äärimmäisen helppoa eikä levytyssopimukselle ole edes tarvetta. Levyjä ei enää osteta samaa malliin kuin vuosikymmeniä sitten, sillä musiikki on saatavilla netissä.

Yhteenveto

Indie-musiikki on kulkenut pitkän matkan, ja internetin kehitys on ollut isolta osin tukemassa indien suosion kasvua. Indie viittaa erityisesti pienten, riippumattomien levy-yhtiöihin julkaisuihin ja omakustanteisiin, ja indietä luonnehtii vahva omatoimisuus ja valtavirran vieroksuminen. Indie-musiikki voidaan jakaa indie rockiin ja indie popiin, ja erityisesti monet indie rock -yhtyeet ovat saavuttaneet suurta suosiota tällä vuosituhannella. Voidaankin sanoa, että indiestä on tullut osa valtavirtaa. Indie-musiikki kehittyy koko ajan ja on jännittävää nähdä, mihin suuntaan se liikkuu seuraavilla vuosikymmenillä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *